iSWolk - Inicio

Soporte y atención al cliente: +34 931 727 826

BOT2SIGN automatització de signatura digital

Images
Images

BOT2SIGN automatització de signatura digital

L'eina d'automatització de signatura digital via API amb l'empresa certificadora permet crear i enviar automàticament contractes, certificats i diplomes personalitzats.

Un bot actuador gestiona tot el procés, des de la creació fins a la recepció i emmagatzematge segur dels documents signats.

Inclou un Back office per gestionar fins a 10.000 línies d'Excel i comunicar-se amb Moodle. Estalvi de temps en la gestió completa de documents per a PIMEs amb volum superior a 1000 signats anuals, representat en un guany global de 500 hores anuals en eficiència operativa.