iSWolk - Inicio

Soporte y atención al cliente: +34 931 727 826

BOTTUTOT Gestor de tutories

Images
Images

BOTTUTOT Gestor de tutories

L'eina inclou mòduls de gestió i APIs per comunicar-se amb Moodle per a l'avaluació, i està en construcció un pont cap a SALEFORCE per coordinar-ho amb les vendes.

Permet enviar emails personalitzats amb plantilles, gestionar el calendari de tutories i tutors, crear diplomes i cartes de benvinguda automàtics, i fer seguiment dels alumnes finalitzats.

Això facilita la gestió automatitzada de tutories i la connexió eficient amb Moodle per centres de formació.