iSWolk - Inicio

Soporte y atención al cliente: +34 931 727 826

Simulador per la detecció d'habilitats comunicatives

Images
Images

Simulador per la detecció d'habilitats comunicatives

Eina simulador per a detecció d'habilitats comunicatives he estat desenvolupada per a l'empresa "Entrenadores de Talento" i UCF Consorci de Salut Pública de Catalunya.

Permet identificar i avaluar les habilitats comunicatives dels usuaris en situacions diverses, oferint un entorn controlat i realista.

Els participants poden practicar conversacions amb escenaris simulats, millorant així la seva capacitat d'escola activa, empatia i resolució de conflictes.

Aquesta eina és ideal per a professionals que desitgen millorar les seves competències comunicatives i és una excel·lent solució per a la formació contínua en el sector de la salut pública.